GINOP-5.2.4-16-2017-02081

Gyakornoki program megvalósítása a Master-Computer Kft-nél!

A támogatás összege:3.227.271 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Az ország egyik legnagyobb és legösszetettebb kihívása az ifjúsági munkanélküliség problémája, épp ezért kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok munkaerő-piaci belépésének segítése, az ifjúsági munkanélküliség csökkentése.
Valamint szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

A program elsődleges célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban  vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A Master-Computer Kft. sikeresen pályázott a GINOP-5.2.4-16  „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” kiírására, melynek keretében 1 fő gyakornok felvétele történik meg számítástechnikus munkakörbe.  A program  feltétele volt, hogy a  vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járjon az új alkalmazott felvétele, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújtott a vállalkozás számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremtett a segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

A projekt befejezési dátuma: 2018.11.01.

A Master-Computer Kft. a GINOP-5.2.4-16-2017-02081 azonosítószámú projektben szerződésmódosítást kezdeményezett 2018.08.23-án, mivel a tervezett projektidőszak alatt nem tudott gyakornokot alkalmazni. A módosítás alkalmával a projektidőszak kezdete: 2018.08.27.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2019.05.31.
A szerződésmódosítás 2018.09.20-án hatályba lépett.

A módosításnak köszönhetően a Kft. 1 fő gyakornokot alkalmazott és jelenleg is munkaviszonyban áll cégünknél.